(83) 344 03 69

Klauzula informacyjna dotycząca korzystania ze strony internetowej szkoły 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy:

  1. Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej kspbp.pl jest: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej z siedzibą: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 53/55, 21-500 Biała Podlaska.
  2. W KSP w Białej Podlaskiej wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest p.Artur Chomiuk. Można się z nim kontaktować poprzez: e-mail na adres iod@kspbp.pl oraz pisemnie na adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 53/55, 21-500 Biała Podlaska.
  3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art.5 ust.2 RODO).
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług naszej strony internetowej.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
  10. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.