(83) 344 03 69

Konto/czesne

Wpłata czesnego powinna być dokonywana przelewem na konto do 10. każdego miesiąca. AdresKatolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwidaul. Kard. S.Wyszyńskiego 53/5521-500 Biała ...

Czytaj dalej

Świetlica

Świetlica obejmuje opieką uczniów pozostających w szkole w celu oczekiwania na odbiór przez rodziców oraz uczestniczących w zajęciach dodatkowych. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich ...

Czytaj dalej

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJIdo klasy IKatolickiej Szkoły Podstawowej im. Cypriana Norwidaw Białej Podlaskiej na rok szkolny 2023/2024 I.  INFORMACJE WSTĘPNE ...

Czytaj dalej