(83) 344 03 69

Kalendarz roku

- Organizacja roku szkolnego 2020/2021 -

1 września 2020 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10-11 września zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów (kl. IV-VIII)
II  połowa  września wybory do Samorządu Uczniowskiego
24 września termin złożenia deklaracji dotyczącej części językowej egzaminu ósmoklasisty
25 września Dzień Patrona: uroczysta Msza Święta, ślubowanie uczniów klas I i VII B (świetlica  od 7.00 do 10.00 i po Mszy św. 13.30)
2–30 września przeprowadzenie i opracowanie diagnoz w klasach VII
do 9 października zdalna informacja dla rodziców uczniów klas VII (wyniki diagnoz)
14 października (środa) Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30)
1 listopada (niedziela) Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada (poniedziałek) Dzień Zaduszny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30) 
11  listopada (środa) Narodowe Święto Niepodległości
listopad/grudzień próbny egzamin ósmoklasisty (I)
22 grudnia (wtorek) * Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres roku szkolnego 
23–31 grudnia 2020 zimowa  przerwa świąteczna
1 stycznia 2021 (piątek) Nowy Rok
4 - 17 stycznia ferie zimowe
6 stycznia (środa) Uroczystość Objawienia Pańskiego
26 stycznia (wtorek) wystawianie ocen śródrocznych  (wg WZO: Wychowawca klasy może na tydzień przed klasyfikacją śródroczną poinformować rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z jednego lub większej liczby przedmiotów)
28 stycznia (czwartek)
klasyfikacyjna rada pedagogiczna
1 luty rozpoczęcie II okres nauki 
luty/marzec próbny egzamin ósmoklasisty (II)
30-31 marca
(wtorek-środa)
rekolekcje wielkopostne
1–6 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
1 maja (sobota) Święto Pracy
3 maja (poniedziałek) Święto Konstytucji  3 Maja
25 - 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I – VI)
(W dniach egzaminu świetlica jest nieczynna)

25 maja (wtorek) – godz. 9:00 - język polski
26 maja (środa) – godz. 9:00 - matematyka
27 maja (czwartek) – godz. 9:00 - język obcy nowożytny
25 – 27 maja
(po egzaminie ósmoklasisty)
próbne egzaminy klasy VII
1 czerwca (wtorek) wystawienie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów
 2 czerwca (środa) ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców  o zagrożeniach i  propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
3 czerwca (czwartek) Boże Ciało
4 czerwca (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30) 
7 – 18 czerwca okres umożliwiający uczniom poprawienie / podwyższenie ocen  końcowych wg  procedur WZO
do 18 czerwca (piątek) wystawianie ocen rocznych
21 czerwca (poniedziałek) klasyfikacyjna rada pedagogiczna (podsumowanie roku pracy 2020/2021)
22 czerwca (wtorek) dzień z wychowawcą
23 czerwca (środa) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30) 
24 czerwca (czwartek) uroczysta Msza św. na zakończenie roku w KSP. Wręczenie nagród i wyróżnień
25 czerwca (piątek) zakończenie rocznych zajęć   dydaktyczno-wychowawczych, wręczenie świadectw
26 czerwca –  31 sierpnia 2021 WAKACJE !

* kolorem zielonym są zaznaczone zmiany organizacyjne w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021 zaopiniowane przez RP, w związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o zmianie terminu ferii zimowych na 4-17 stycznia 2021.

 

 

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
⇒ 1 września, 25 września, 22 grudnia 2020 r.

Zajęcia na pływalni w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 są zawieszone!

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wyznaczono:

⇒ 2 listopada 2020: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 4, 5 stycznia 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 25, 26, 27 maja 2021: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)
⇒ 4 czerwca 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 23 czerwca 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30 (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty).

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

POBIERZ PLIK  ► WNIOSEK RODZICÓW

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym ze względu na epidemię Covid-19 preferujemy indywidualne konsultacje odbywające się w miarę możliwości przez dziennik elektroniczny, lub w wyjątkowych sytuacjach indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z poszczególnymi nauczycielami w godzinach po zakończeniu zajęć szkolnych.