(83) 344 03 69

Kalendarz roku

- Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/23 -

1 września 2022

9.00 - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Spotkanie uczniów i rodziców w Kościele Chrystusa Miłosiernego, 
9.30 – spotkania z wychowawcami w budynku szkoły.

2 września (piątek)

8.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 

12 września (poniedziałek)

zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów kl. I – godz. 17.00

8-9 września

zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów 
godz. 17.00 – kl. II, III A i B
godz. 17.30 – kl. IV A i B, V, VI i VIII

16 września (piątek)

poświęcenie tornistrów uczniom kl. I

II  połowa  września wybory do Samorządu Uczniowskiego
23 września (piątek) Dzień Patrona: uroczysta Msza Święta, ślubowanie uczniów klas I
(świetlica  od 7.00 do 9..00,  po obiedzie do 16.30) 
28 września termin złożenia deklaracji dotyczącej części językowej egzaminu ósmoklasisty
2–30 września przeprowadzenie i opracowanie diagnoz w klasach IV
do 11 października  informacja dla rodziców uczniów klas IV (wyniki diagnoz)
14 października (piątek) Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy  od 7.00 do 16.30)
31 pażdziernika (poniedziałek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30)


1 listopada (poniedziałek) Uroczystość Wszystkich Świętych
11  listopada (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości
listopad/grudzień próbny egzamin ósmoklasisty (I)
17 listopada (czwartek) konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
22 grudnia (czwartek) szkolne spotkanie opłatkowe
23.12. - 01.01.2023 zimowa  przerwa świąteczna
1 stycznia 2023 (niedziela) Nowy Rok
6 stycznia (piątek) Uroczystość Objawienia Pańskiego
11 stycznia (środa) wystawianie ocen śródrocznych  (wg WZO: Wychowawca klasy może na tydzień przed klasyfikacją śródroczną poinformować rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z jednego lub większej liczby przedmiotów)
12 stycznia (czwartek)
klasyfikacyjna rada pedagogiczna
16-29 stycznia ferie zimowe 
30 stycznia (poniedziałek) rozpoczęcie II okresu nauki 
1 lutego (środa) zebrania podsumowujące I okres nauki 
marzec próbny egzamin ósmoklasisty (II)
22 marca (środa)  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
3-4-5 kwietnia (poniedziałek-środa) rekolekcje wielkopostne
6-11 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
1 maja (poniedziałek) Święto Pracy
2 maja (wtorek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
3 maja (środa) Święto Konstytucji  3 Maja

23 - 25 maja

(wtorek-czwartek)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
23 maja (wtorek) – godz. 9:00 - język polski
24 maja (środa) – godz. 9:00 - matematyka
25 maja (czwartek) – godz. 9:00 - język obcy nowożytny
(dni wolne od zajęć dydaktycznych kl. I-VI,  świetlica jest nieczynna)

2 czerwca (czwartek) ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców  o zagrożeniach i  propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
5 -16 czerwca  okres umożliwiający uczniom poprawienie / podwyższenie ocen  końcowych wg  procedur WZO
8 czerwca (czwartek) Boże Ciało 
9 czerwca (piatek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30)

do 19 czerwca (pon) wystawianie ocen rocznych
20 czerwca (wtorek) klasyfikacyjna rada pedagogiczna (podsumowanie roku pracy 2022/2023)
21 czerwca (środa) dzień z wychowawcą
22 czerwca (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
23 czerwca (piątek)

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
godz. 10.00 Msza św. i wręczenie nagród i świadectw 

26 czerwca –  31 sierpnia  WAKACJE !

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
⇒ 23 września, 22 grudnia 2022 r., 4-6 kwietnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2021 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 wyznaczono:

⇒ 31 października 2022: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 2 maja 2023: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 23, 24, 25 maja 2023: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)
⇒ 9 czerwca 2023: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 22 czerwca 2023: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30 (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty).

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 7 dni przed dniem wolnym. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

⇒ 5 września 2022: zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów kl. I

 ⇒  12 września 2022: zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów (kl. II - VIII)
⇒ 17 listopada (czwartek): konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
⇒ 1 lutego 2023 (środa): zebranie podsumowujące I okres nauki
⇒  22 marca (środa): konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów