(83) 344 03 69

Kalendarz roku

- Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/24 -

Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/24:

4 września 2023 (poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
9.30 - Msza św. w Kościele Chrystusa Miłosiernego, 
10.30 – spotkania z wychowawcami w budynku szkoły

8 września 2023 (piątek)

poświęcenie tornistrów dla uczniów kl. I.

12 września (poniedziałek)

zebrania wychowawców klas z rodzicami:
godz. 17.00 – kl. I A i I B, II A i II B, III
godz. 17.30 – kl. IV A i IV B, V A i V B, VI i VII

II  połowa  września wybory do Samorządu Uczniowskiego
II  połowa  września wyjazd integracujny klas pierwszych 
24 września (niedziela) Dzień ur. patrona szkoły 
do 30 września przeprowadzenie i opracowanie diagnoz w klasach IV
do 13 października  informacja dla rodziców uczniów klas IV (wyniki diagnoz)
14 października (sobota) Dzień Edukacji Narodowej – 250 r. powołania KEN
1 listopada (środa) Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada (czwartek) 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
 dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 

3 listopada (piątek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
10 listopada (piątek) 8.00 Msza św. i akademia z okazji Święta Niepodległości
11  listopada (sobota) Narodowe Święto Niepodległości
15 listopada (środa) konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
22 grudnia (piątek) 8.00 Msza św., jasełka, 11.30 - klasowe spotkania opłatkowe
23 - 31 grudnia 2023 zimowa  przerwa świąteczna
1 stycznia 2024 (poniedziałek) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok
6 stycznia 2024 (sobota) Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
do 19 stycznia (piątek) wystawianie ocen śródrocznych  (wg WZO: Wychowawca klasy może na tydzień przed klasyfikacją śródroczną poinformować rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z jednego lub większej liczby przedmiotów)
22 stycznia (poniedziałek)
śródroczna  rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)
24 stycznia (środa) spotkania z Rodzicami podsumowujące I okres nauki
29 stycznia - 11 lutego  ferie zimowe 
12 luty (poniedziałek) rozpoczęcie II okresu nauki 
14 luty (środa) środa popielcowa
20 marca (środa)  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
25-26-27 marzec  (poniedziałek-środa) szkolne rekolekcje wielkopostne
28 marca - 2 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia (poniedziałek) akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja 
1 maja (środa) Święto Pracy
2 maja (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
3 maja (piątek) Święto Konstytucji  3 Maja, Uroczystość NMP Królowej Polski
14-15-16 maja (wtorek-czwartek) egzamin ósmoklaisty 
30 maja (czwartek) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
31 maja (piątek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
3 czerwca (poniedziałek)

ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców  o zagrożeniach
i  propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów

4 -17 czerwca  okres umożliwiający uczniom poprawienie / podwyższenie ocen  końcowych wg.  procedur WZO
do 17 czerwca (poniedziałek)

wystawianie ocen rocznych
18 czerwca (wtorek) rada pedagogiczna
(klasyfikacyjna końcowa, podsumowanie roku pracy 2023/2024)
19 czerwca (środa) dzień z wychowawcą
20 czerwca (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
21 czerwca (piątek) zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
godz. 10.00 Msza św. i wręczenie nagród i świadectw 
22 czerwca –  31 sierpnia 2024 Ferie letnie - WAKACJE !

 

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP: 

⇒ 13 października 2023 r., 10 listopada 2023 r., 22 grudnia 2023 r., 
⇒ 26 stycznia 2024 r., 25-26-27 marca 2024 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2023 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 wyznaczono:

⇒ 2-3 listopada 2023 r.
⇒ 2 maja 2024 r., 31 maja 2024 r., 20 czerwca 2024 r.


W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30. Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym.

Druk wniosku dostępny jest ponieżej: 

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

⇒  12 września 2023 (wtorek): zebrania wychowawców klas z rodzicami 
⇒ 15 listopada 2023 (środa): konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
⇒ 24 styczeń 2024 (środa): zebrania podsumowujące I okres nauki
⇒  20 marca 2024 (środa): konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów