(83) 344 03 69

Kalendarz roku

- Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/22 -

1 września 2021 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8-9 września zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów (kl. IV-VIII)
II  połowa  września wybory do Samorządu Uczniowskiego
24 września (piątek) Dzień Patrona: uroczysta Msza Święta, ślubowanie uczniów klas I (świetlica  od 7.00 do 9..00,  po obiedzie do 16.30) 
28 września termin złożenia deklaracji dotyczącej części językowej egzaminu ósmoklasisty
2–30 września przeprowadzenie i opracowanie diagnoz w klasach IV
do 8 października  informacja dla rodziców uczniów klas IV (wyniki diagnoz)
14 października (czwartek) Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy  od 7.00 do 16.30)
1 listopada (poniedziałek) Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada (wtorek)  Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
11  listopada (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada (piątek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 

listopad/grudzień próbny egzamin ósmoklasisty (I)
16 listopada (wtorek) konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
22 grudnia (środa) szkolne spotkanie opłatkowe
23–31 grudnia 2021 zimowa  przerwa świąteczna
1 stycznia 2022 (sobota) Nowy Rok
6 stycznia (czwartek) Uroczystość Objawienia Pańskiego
19 stycznia (środa) wystawianie ocen śródrocznych  (wg WZO: Wychowawca klasy może na tydzień przed klasyfikacją śródroczną poinformować rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z jednego lub większej liczby przedmiotów)
21 stycznia (piątek)
klasyfikacyjna rada pedagogiczna
24 stycznia (poniedziałek) rozpoczęcie II okres nauki 
25 stycznia (wtorek)  zebrania podsumowujące I okres nauki 
14-27 lutego  ferie zimowe 
marzec próbny egzamin ósmoklasisty (II)
29 marca (wtorek)  konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
12-13 kwietnia
(wtorek-środa)
rekolekcje wielkopostne
14–19 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
1 maja (niedziela) Święto Pracy
2 maja (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
3 maja (wtorek) Święto Konstytucji  3 Maja

24 - 26 maja

(wtorek-czwartek)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I – VI)
(W dniach egzaminu świetlica jest nieczynna)
24 maja (wtorek) – godz. 9:00 - język polski
25 maja (środa) – godz. 9:00 - matematyka
26 maja (czwartek) – godz. 9:00 - język obcy nowożytny
24 – 26 maja
(po egzaminie ósmoklasisty)
próbne egzaminy klasy VII
2 czerwca (czwartek) wystawienie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów
 3 czerwca (piątek) ostateczny termin informowania uczniów i  ich rodziców  o zagrożeniach i  propozycjach ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów
6-15 czerwca  okres umożliwiający uczniom poprawienie / podwyższenie ocen  końcowych wg  procedur WZO
do 15 czerwca (środa) wystawianie ocen rocznych
16 czerwca (czwartek) Boże Ciało
17 czerwca (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
20 czerwca (poniedziałek) klasyfikacyjna rada pedagogiczna (podsumowanie roku pracy 2021/2022)
22 czerwca (środa) dzień z wychowawcą
23 czerwca (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30) 
24 czerwca (piątek)

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 9.30 Msza św. i wręczenie nagród i świadectw 

25 czerwca –  31 sierpnia  WAKACJE !

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
⇒ 24 września, 22 grudnia 2020 r., 7 stycznia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2021 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 wyznaczono:

⇒ 2 listopada 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 12 listopada 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 2 maja 2022: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 24, 25, 26 maja 2022: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)
⇒ 17 czerwca 2022: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
⇒ 23 czerwca 2022: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 16.30 (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty).

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 7 dni przed dniem wolnym. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

⇒  8 - 9 września: zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów (kl. I-VIII)
⇒ 16 listopada (wtorek): konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
⇒ 25 stycznia (wtorek): zebranie podsumowujące I okres nauki
⇒  29 marca (wtorek): konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów