(83) 344 03 69

Konto/czesne

- Opłaty na rok 2023/2024 -

Wpłata czesnego powinna być dokonywana przelewem na konto do 10. każdego miesiąca.

Adres
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida
ul. Kard. S.Wyszyńskiego 53/55
21-500 Biała Podlaska

Nr rachunku bankowego:
24 8025 0007 0054 8270 2000 0010

W tytule wpłaty wpisujemy:
imię i nazwisko ucznia, klasa, czesne za miesiąc, rok
(np. Jan Kowalski, klasa IV, czesne za 09.2023)