(83) 344 03 69

Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych 

W dniu 16 września, jak w każdy piątek, uczniowie naszej szkoły zgromadzili się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Mszy Świętej. Podczas tej uroczystej Eucharystii, dyrektor ks. Wiesław dokonał tradycyjnego poświęcenia tornistrów, książek i wszystkich przyborów koniecznych do nauki, zgromadzonych przez nowych uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści z uwagą i pełną aktywnością uczestniczyli w kazaniu. Ks. Wojciech przypomniał nam wszystkim jaką drogą powinien iść pilny uczeń Pana Jezusa. Opowiedział o tym, jakie pokusy uczeń może na niej spotkać i jakich wyborów powinien dokonywać, aby pozostać wiernym nauce, którą przekazuje swoim słowem nasz najważniejszy Nauczyciel. Dobry uczeń ufa swojemu nauczycielowi nawet w momentach, które są dla niego niewygodne czy niejasne. Nierzadko, dopiero z upływem czasu intencje nauczyciela i stawiane przez niego wymagania, zostają przez ucznia zrozumiane. Pamiętajmy, że to miłości względem Pana Boga, względem bliźniego i względem samego siebie jest najważniejszym i niezastąpionym elementem – przyborem, który powinien być najczęściej używany w szkole życia.