(83) 344 03 69


1 lipca 2022 poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty, który wzorem lat ubiegłych jest dla nas powodem do dumy.

Wytężona praca uczniów i nauczycieli zaowocowała bardzo wysokimi wynikami.

Wyniki naszej młodzieży zdecydowanie przewyższyły wyniki wojewódzkie odpowiednio: o 13,4 punktu procentowego (j.polski); 21,4 pp (matematyka); 20,9 pp (język angielski)

Gratulujemy Uczniom i ich Nauczycielom! Dziękujemy Rodzicom za pomoc i wsparcie!