(83) 344 03 69

Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas

28 maja w Pratulinie odbył się Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas, w którym również uczestniczyli nasi wolontariusze wraz ze swoimi opiekunami. Głównym przesłaniem wydarzenia było ukazanie korzyści płynących z bezinteresownego pomagania innym. Okazywanie miłosierdzia drugiemu człowiekowi w potrzebie, jest najbliższą formą bycia z nim, to nadaje naszemu życiu głębszy sens.   
Spotkanie rozpoczęło się wspólną częścią taneczno-integracyjną, następnie z rąk ks. Pawła Zazuniaka - diecezjalnego dyrektora Caritas, zostały wręczone podziękowania za całoroczną pracę wszystkich wolontariuszy i ich opiekunów. Spotkanie zostało uświetnione pokazami artystycznymi, w których główną rolę odegrały dwie piękne klacze arabskie, a w samo południe Biskup siedlecki Kazimierz Gurda przewodniczył Mszy św. Po obiedzie chętni uczestnicy spotkania wzięli udział w grze terenowej, śladami Męczenników Podlaskich, w której nasza drużyna zwyciężyła. Pokrzepieni Koronką do Miłosierdzia Bożego, trochę zmęczeni, ale podbudowani wróciliśmy do domu.