(83) 344 03 69

Z dumą informujemy, że uczeń naszej szkoły Jakub Tomczyk z klasy 7 został Laureatem Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. O randze konkursu świadczy fakt, że zdobycie tego tytułu daje Kubie pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej przez niego szkoły średniej oraz zwalnia z udziału w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego przyznając mu maksymalną liczbę punktów.

Konkursy kuratoryjne stanowią jedno z największych wyzwań, z jakim może mierzyć się uczeń szkoły podstawowej. Składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Wymagają talentu, ogromnej wiedzy i umiejętności. Serdecznie gratulujemy Kubie i życzymy dalszych sukcesów!