(83) 344 03 69

Spotkanie prewencyjne z przedstawicielami policji

Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne” to temat spotkania, które miało miejsce 16 listopada w naszej szkole. Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz poza szkołą i jej konsekwencji prawnych. Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjanci przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi.Policjanci dużo mówili również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.