(83) 344 03 69

Narodowe Święto Niepodległości

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Klasy 6 i 1A przygotowały montaż słowno-muzyczny. Na spotkanie zaprosili uczniów z pozostałych klas. Wszyscy odświętnie ubrani z ciekawością i skupieniem przysłuchiwali się prezentacji kolegów i koleżanek. Piękne pieśni patriotyczne i wzruszające wiersze, przybliżyły wszystkim historię wielu trudnych lat pod zaborami i wytrwałej pełnej poświęcenia walki o Niepodległość. Wzruszającymi momentami spotkania było wspólne śpiewanie pieśni przez wszystkich obecnych uczniów. ZAWSZE WIERNI, to hasło skłaniało do dumy i pamięci o pięknych czynach naszych wybitnych przodków.