(83) 344 03 69

Orientacja zawodowa w klasie IIIa

 

W ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasach młodszych, których celem jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Straży Granicznej - pana Kamila Denekę. Tata uczennicy klasy IIIa z wielką pasją opowiadał dzieciom o swoim zawodzie, z cierpliwością odpowiadał na wiele trudnych pytań a na koniec wręczył każdemu drobne upominki. Uczniowie naszej szkoły na zajęciach orientacji zawodowej kształtują pozytywną i proaktywną postawę wobec pracy i edukacji a także rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.