(83) 344 03 69

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z informacją podaną przez CKE i Ministerstwo Edukacji i Nauki ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały ogłoszone dzisiaj 2 lipca 2021 roku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, ósmoklasiści mogą sprawdzić swoje wyniki przez internet. Od godziny 10.00 mogą logować się do specjalnego systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi ucznia i wynikami z poszczególnych egzaminów, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w szkole 9 lipca (piątek) o godz. 9.00.