(83) 344 03 69

„Pasuję cię na rycerza św. Huberta”

Klasy V i VI  pod opieką wychowawczyń wybrały się  16 grudnia na wycieczkę do lasu. Dzieci dowiedziały  się o potrzebie wspierania zwierzyny w trudnym okresie zimowym i o pomocy zagrożonym gatunkom np. zającom. W czasie wizyty w Wolierze zajęczej gdzie myśliwi dbali o zakupione zające które następnie wypuszczali na wolność uczniowie mogli nakarmić je przyniesionymi ze sobą marchewkami i jabłkami. Następnie członkowie Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego  zaprosili uczestników wycieczki  na kiełbaski z ogniska. Później  obie klasy udały się do Muzeum Południowego Podlasia na wystawę Pasuję cię na rycerza świętego Huberta. Tam myśliwy opowiedział im o tradycji polowania i zwyczajach łowieckich. Dzieci mogły także podziwiać przedmioty związane z łowiectwem oraz wypreparowane skóry wilka i lisa, wypchane ptaki i zwierzęta, m.in.: największego z jeleniowatych czyli łosia, jelenie, sarny i dziki. W tym czasie druga grupa zwiedzała Park Radziwiłłowski oraz poznawała historię naszego miasta. Serdecznie dziękujemy Bialskiemu Towarzystwu Łowieckiemu KŁ. nr 18 PONOWA za zaproszenie i poświęcony czas.

Więcej zdjęć w albumie ⇒ Pasuję cię na rycerza św. Huberta